Skip to main content
  • Kwaliteit & milieu

    Flen Health zoekt samen met partners en consultants naar de beste oplossingen voor het ontwikkelen, produceren en distribueren van producten met de kleinst mogelijke impact op het milieu en volgens de hoogste ethische normen.

Kwaliteit & milieu

Flen Health verbindt zich ertoe te voldoen aan EN ISO 13485:2016 en de relevante GMP-richtlijnen. Flen Health verbindt zich ook tot de naleving van de geldende regelgeving en het handhaven van de doeltreffendheid van het systeem voor kwaliteitsbeheer.

Het toepassingsgebied van het systeem voor kwaliteitsbeheer van Flen Health onder EN ISO 13485:2016 omvat het ontwerp, de ontwikkeling, de (uitbestede) productie en de distributie van medische hulpmiddelen voor lokaal gebruik.

Ons kwaliteitsbeleid

Flen Health ontwikkelt, verhandelt en verkoopt medische hulpmiddelen. Daarnaast ontwikkelt Flen Health farmaceutische producten. Het management en het personeel van Flen Health zetten zich in om producten van hoge kwaliteit te leveren die voldoen aan de behoeften van de klant en aan de wetgeving. Dit gebeurt via het onderhoud en de verbetering van producten, diensten en het systeem voor kwaliteitsbeheer.

Ons milieubeleid

De activiteiten van Flen Health moeten worden uitgevoerd met zo weinig mogelijk gevolgen voor het milieu, rekening houdend met de financiële en technische middelen van het bedrijf. We moeten ons houden aan wetten en andere relevante eisen op milieugebied die van invloed zijn op onze activiteiten. In het kader van ons managementsysteem zullen we concrete milieudoelstellingen voor onze activiteiten bepalen en opvolgen. De milieuwerkzaamheden van het bedrijf moeten worden uitgevoerd met het oog op voortdurende verbeteringen en de preventie van milieuvervuiling.