Skip to main content

Acute & chronische wonden.

Acute wonden.

Een acute wond is een verwonding van de huid die plots optreedt in plaats van na verloop van tijd. Ze geneest net zo voorspelbaar en net zo snel als een normale wond. Acute wonden kunnen overal op het lichaam voorkomen en variëren van oppervlakkige schrammen tot diepe wonden die de bloedvaten, zenuwen en spieren beschadigen.

Chronische Wonden

In tegenstelling tot de meeste wonden geneest een chronische wond niet volgens een logisch en voorspelbaar patroon. Wonden die langzaam genezen worden vaak als chronisch beschouwd. Chronische wonden blijven soms hangen in een of meerdere fasen van de wondgenezing. Zo blijven ze vaak te lang in het ontstekingsstadium zitten. Veneuze en arteriële ulcera, diabetische ulcera en drukwonden zijn slechts enkele voorbeelden van chronische wondtypes.

Chronische wonden genezen soms nooit of doen daar jaren over. Deze wonden veroorzaken bij patiënten ernstige emotionele en fysieke stress en pijn. Daarom is een passende behandeling erg belangrijk.

Fases van Wondgenezing

De normale wondgenezing volgt een patroon met drie overlappende fasen: 1. Hemostase & ontsteking 2. Proliferatie en 3. Maturatie & remodellering

  • Hemostase & Ontsteking

    De wond stopt met bloeden. De cellen ontvangen signalen om te beginnen met het herstel en de vernieuwing van de plek van de verwonding.

  • Proliferatie

    In deze fase groeien de cellen snel, wordt een extracellulaire matrix (ECM) aangemaakt om het wonddefect op te vullen en wordt het wondbedoppervlak vernieuwd.

  • Maturatie & Remodellering

    De laatste fase treedt in wanneer de wond zich heeft gesloten. In deze fase wordt het collageen opnieuw gemodelleerd. De celactiviteit vermindert en het aantal bloedvaten in het gewonde gebied neemt af. Het littekenweefsel wordt geleidelijk aan opnieuw gemodelleerd.